​שיקום נפשי באמצעות תורה - כתבה ב"שיחת השבוע" 12/2012