שיקום נפשי באמצעות תורה - כתבה ב"שיחת השבוע" דצמבר 2012